Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MDM Logopedie

Scheveningen

Klachtenregeling

Uiteraard doet MDM Logopedie er alles aan om goede logopedische zorg te verlenen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de zorg die u heeft ontvangen.

Wanneer u ontevreden bent, probeert u dit dan altijd eerst met uw behandelaar te bespreken. Zo kan er samen naar een passende oplossing worden gezocht. Mocht u er alsnog samen niet uitkomen, dan kunt een klacht indienen.

Het klachtrecht is vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten- en Geschillenzorg (Wkkgz). MDM Logopedie is aangesloten bij de beroepsvereniging NVLF, die de ‘Klachten- en geschillenregeling Paramedici’ hanteert. Deze klachtenregeling voldoet aan de eisen van de Wkkgz.

Voor meer informatie en het indienen van een klacht zie: