Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MDM Logopedie

Scheveningen

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars, op grond van de 'Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling', verplicht om een meldcode te hanteren. Een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. De NVLF heeft daarom een meldcode opgesteld voor logopedisten (www.nvlf.nl). MDM Logopedie volgt de stappen van deze meldcode en heeft haar eigen meldcode hierop gebaseerd.

Voor meer informatie zie:

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld